Monday, March 21, 2011

Membina Usahawan Ternakan Ikan Kerapu Dalam SangkarPEMBANGUNAN USAHAWAN TERNAKAN IKAN 
KERAPU HARIMAU DALAM SANGKAR

Industri ternakan ikan marin dalam sangkar pada masa ini sangat bergantung  kepada pekerja asing. Syarat pengambilan pekerja asing  oleh KDN memerlukan  pengusaha sangkar memililiki Lesen Pendudukan Sementara (TOL). Memandangkan  kelulusan TOL oleh Kerajaan Negeri adalah terlalu lama dan biasanya melebihi dua tahun, maka  kebanyakan pengusaha sangkar bergantung kepada pekerja asing tanpa permit kerja yang sah. Mereka terpaksa berdepan dengan agensi penguatkuasaan seperti  Jabatan Imigresen, Agensi Penguatkuasan Maritim Malaysia (APMM), Polis Marin dan sebagainya.

Walaupun telah ramai graduan yang dilahirkan dalam bidang akuakultur oleh IPTA tempatan dan banyak kursus-kursus yang dianjurkan oleh Jabatan Perikanan Malaysia dalam bidang ini namun masih kurang peglibatan usahawan dan pekerja tempatan. Kursus yang dihadiri mungkin lebih kearah memberi pendedahan dan kurang unsur-unsur peningkatan kemahiran dan pembudayaan kerja di sangkar.

Bagi menggalakkan usahawan dan pekerja tempatan khususnya bumiputera terlibat dalam  industri ternakan ikan marin dalam sangkar, Syarikat Warisan Kuah Enterprise, Langkawi  telah menganjurkan latihan sangkut  kepada 11 orang peserta di sangkar milik Syarikat di Sungai Menghulu, Kuah, Langkawi. Latihan ini dijalankan di kemudahan sangkar yang mempunyai 50 unit sangkar berukuran 6 meter x 3 meter. Latihan dikendalikan oleh Pegawai Penyelidik Kanan En. Che Utama bin Che Musa dari FRI Pulau Sayak. Pada masa latihan dijalankan terdapat kira-kira 30 unit sangkar distok dengan ikan kerapu harimau yang berumur dari 3 bulan hingga 6 bulan. Latihan ini menekankan aspek amali (hands-on) selama 4 minggu. Pelatih didedahkan kepada beberapa aspek pengurusan sangkar yang  penting seperti penstokkan dan penggredan ikan, penyediaan dan pemberian makanan, penukaran dan pembersihan  pukat, pencegahan dan perawatan penyakit ikan dan sebagainya.  

Kemudahan penginapan  berhampiran laut

Kemudahan  penginapan dapat menampung  10 orang pelatih


Bilik tidur yang selesa
 
 
Ruang penyimpanan ikan beku dan pembersihan

Bilik air dan tandas yang sesuai. 
Ruangan membersih, memeriksa dan menyimpan pukat.
 

Menaiki bot dari jeti ke sangkar
           
           
Menukar  Pukat
           
Membuang teritip pada pemberat pukat.
            
Memandikan ikan dengan air tawar
 
Membuang parasit yang melekat pada badan ikan


Membuat rawatan luka pada ikan

Memberi makan ikan
Membuang teritip pada pelampung sangkar.


           
          
           

Tuesday, December 28, 2010

Inovasi Kaedah Pengangkutan Ikan Kerapu Hidup ke Hong Kong

INOVASI: KAEDAH PENGANGKUTAN IKAN KERAPU HIDUP MELALUI KAPAL TERBANG MENGGUNAKAN  BIN PENGANGKUT IKAN HIDUP (LSTB). 

AGENSI: FRI PULAU SAYAK.

INOVASI YANG DILAKSANAKAN
Pengangkutan ikan kerapu harimau (Epinephelus fuscoguttatus) hidup dari kolam Pusat Demonstrasi Ternakan Air Payau (PDTAP) Ban Merbok, Bedong, Kedah ke Cheung Sha Wan Wholesale Fish Market, Kowloon, Hong Kong menggunakan Bin Pengangkut Ikan Hidup (Bin LSTB) telah dibuat mulai Mei 2010 hingga Ogos 2010. Sekurang-kurangnya sepuluh penerbangan telah dibuat dalam tempoh tersebut. Peratus kematian semasa ketibaan adalah diantara 0 % hingga 1 %. Tempoh penghantaran (selepas penuaian hingga ketibaan) adalah antara 18 jam hingga 20 jam. Setiap Bin boleh diisi dengan 300 kg hingga 350 kg ikan kerapu harimau. Pengangkutan ikan kerapu harimau hidup ini merupakan yang pertama kali dibuat diantara Malaysia dan Hong Kong. Percubaan ini adalah hasil kerjasama strategik diantara FRI Pulau Sayak, Syarikat Heng Siong Huat (pengusaha ternakan ikan kerapu harimau tempatan), Wing Sang Trading Company (pengedar ikan kerapu di Kowloon, Hong Kong) dan Honika Trading Company, Hong Kong (pembekal Bin LSTB). Kejayaan kaedah pengangkutan ini akan memberikan impak yang berkesan kepada industri akuakultur ikan marin  dan imbangan dagangan Negara. Ikan kerapu harimau merupakan ikan marin bernilai tinggi untuk tujuan pasaran eksport ke Hong Kong dan ROC. Kaedah ini juga dapat mengatasi isu penghantaran ikan kerapu hidup ke Hong Kong menggunakan kapal laut (well boat) yang memerlukan kuantiti minima 15 tm hingga 30 tm dan tempoh pelayaran diantara 10 hingga 15 hari. Kos penghantaran melalui kapal terbang menggunakan Bin LSTB ini adalah kompetitif iaitu sekitar RM 4/kg hingga RM 5/kg.


SEBELUM INOVASI
Pengangkutan ikan kerapu hidup ke Hong Kong sebelum inovasi menggunakan kapal laut (well boat). Muatan minima bagi setiap bot adalah diantara 15 tm hingga 30 tm bergantung kepada saiz bot. Kuantiti ini perlu dituai dari sekitar 100 hingga 200  unit sangkar berukuran 3m x 3m. Kebanyakan pengusaha ternakan ikan di Negara ini beroperasi dalam sekala kecil dan sederhana dan mempunyai kurang dari 100 unit sangkar. Keadaan ini menjadi halangan kepada kebanyakan pengusaha ternakan ikan kerapu untuk memasarkan ikan hidup ke Hong Kong dan mendedahkan mereka kepada manipulasi harga oleh orang tengah. Tempoh pelayaran dari Malaysia ke Hong Kong memakan masa diantara 10 hingga 15 hari.  Peratus kematian semasa ketibaan dimaklumkan melebihi 10%. Kuantiti minima yang besar, tempoh pelayaran yang panjang dan risiko cuaca semasa pelayaran menjadi faktur penentu bilangan trip bot Hong Kong yang datang ke Negara ini untuk tujuan membeli ikan kerapu hidup.
Bot Mengangkut Ikan Hidup
                                    

SELEPAS INOVASI
Selepas inovasi, pengangkutan ikan kerapu hidup ke Hong Kong menggunakan Bin LSTB melalui kapal terbang menjadi lebih cepat dan kuantiti minima yang diperlukan adalah hanya 300 kg.  Pada masa ini bilangan penerbangan diantara Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang dan KLIA ke Hong Kong adalah hampir setiap hari. Setakat ini Syarikat Cathay Pacific dan MAS telah bersetuju untuk mengangkut Bin LSTB ini. Kuantiti minima yang kecil, tempoh penerbangan yang singkat, bilangan penerbangan diantara Malaysia dan Hong Kong yang kerap dan peratus kematian yang rendah serta caj pengangkutan yang kompetitif menjadikan inovasi kaedah pengangkutan ini lebih menarik berbanding dengan pengangkutan melalui kapal laut.

Bin Pengangkutan Ikan Hidup
FAEDAH-FAEDAH DARI INOVASI YANG DIHASILKAN
Inovasi yang dilaksanakan telah berjaya memberikan faedah-faedah berikut :

a)                 Kreativiti
Inovasi ini diperkenalkan oleh FRI Pulau Sayak, Kedah dengan kerjasama  Syarikat Heng Siong Huat (pengusaha ternakan ikan kerapu harimau tempatan), Wing Sang Trading Company (pengedar ikan kerapu di Kowloon, Hong Kong) dan Honika Trading Company, Hong Kong (pembekal LSTB). Inovasi ini dibuat bagi mencari kaedah alternatif kepada pengangkutan menggunakan kapal laut  bagi  mengangkut ikan kerapu hidup dari Malaysia ke pasaran ikan hidup terbesar di Asia (Hong Kong dan ROC). Melalui inovasi ini akan memberi galakkan kepada pengeluaran ikan kerapu Negara dan seterusnya meningkatkan  imbangan dagangan Negara.

b)                 Tahap Perlaksanaan
Inovasi ini telah dilaksanakan secara percubaan bermula Mei 2010. Setakat ini sudah lebih dari 10 penghantaran telah dibuat. Ketiga-tiga Syarikat yang terlibat iaitu Syarikat Heng Siong Huat (pengusaha ternakan ikan kerapu harimau tempatan), Wing Sang Trading Company (pengedar ikan kerapu di Kowloon, Hong Kong) dan Honika Trading Company, Hong Kong (pembekal LSTB) telah bersetuju untuk membentuk syarikat khusus bagi mengendalikan urusan ini iaitu Syarikat WorldFair (HK) Limited dan WorldFair (Malaysia) Sdn Bhd. Selain dari ikan kerapu harimau yang dikeluarkan dari PDTAP Ban Merbok, Syarikat juga telah mula membeli ikan kerapu harimau dari pengusaha tempatan untuk di eksport ke Hong Kong.

c)                 Replicability
Bin LSTB ini telah digunapakai untuk tujuan pengangkutan ikan hidup yang ditangkap dari perairan semulajadi sejak beberapa tahun dahulu di beberapa Negara di Lautan Pasifik dan sebagainya. Inovasi ini mencuba penggunaannya kepada ikan kerapu harimau yang diternak di Negara ini dengan memebentuk kerjasama strategic tiga kumpulan utama iaitu penternak ikan kerapu tempatan, pemborong ikan  di Hong Kong dan pembekal Bin LSTB.  Beberapa proses penyuaian telah dilaksanakan khususnya pengurusan air sebelum pengangkutan bagi menjamin peratus kematian yang rendah semasa ketibaan.  Berdasarkan keputusan dari lebih sepuluh penerbangan yang dibuat, inovasi ini boleh digunapakai untuk tujuan ini dalam skala yang lebih besar.

d)                 Efisien
Melalui inovasi ini, pengangkutan ikan kerapu harimau dari Malaysia ke pasaran Hong Kong boleh dibuat hampir pada setiap hari dengan kuantiti minima 300 kg. Kaedah ini menghadapi risiko yang sangat kurang berbanding dengan kaedah kapal laut. Melalui inovasi kaedah ini dan kerjasama strategik diantara tiga kumpulan berkepentingan ini, maka ikan kerapu harimau keluaran pengusaha tempatan dapat memasuki pasaran Hong Kong dengan lebih kompetitif.

e)                 Signifikan
Inovasi ini dapat memberi impak yang besar terutama terhadap imbangan perdagangan Negara. Hampir kesemua ikan kerapu harimau yang dihasilkan di Negara ini adalah untuk tujuan eksport ke Hong Kong dan ROC.  Kaedah pengangkutan yang dihasilkan dan kerjasama strategik kumpulan berkepentingan dari inovasi ini dapat menjadi  pendorong bagi peningkatan ikan kerapu harimau Negara.

f)                   Komitmen Pengurusan Atasan
Inovasi kaedah pengangkutan ikan kerapu harimau yang dibuat telah di tunjukkan kepada pengurusan tertinggi Jabatan pada Hari Inovasi Bahagian Akuakultur Marin, FRI Pulau Sayak pada  4hb Julai 2010. Pihak pengurusan telah bersetuju untuk mempamirkan Bin LSTB ini kepada Menteri dan pada pamiran Hari Penternak dan Nelayan peringkat Kebangsaan.  Pihak Bahagian Pembangunan Akukultur, Ibu Pejabat  telah bersetuju untuk memperolehi beberapa unit Bin LSTB ini untuk tujuan pengangkutan ikan hidup dari Projek-projek Jabatan.

Sunday, December 19, 2010

Inovasi Kaedah Ternakan Ikan Kerapu Harimau

INOVASI: 
TERNAKAN IKAN KERAPU HARIMAU DI DALAM KOLAM MENGGUNAKAN SISTEM SANGKAR TERAPUNG.

AGENSI: FRI PULAU SAYAK.

INOVASI YANG DILAKSANAKAN
Ternakan ikan kerapu harimau (Epinephelus fuscoguttatus) di dalam kolam menggunakan sistem sangkar telah dicuba di Pusat Demonstrasi Ternakan Air Payau (PDTAP) Ban Merbok, Bedong, Kedah daripada Mei 2009 hingga Ogos 2010. Kejayaan kaedah ternakan ini akan memberikan impak yang berkesan kepada industri akuakultur ikan marin. Kaedah ternakan ini dapat menghasilkan ikan marin bernilai tinggi untuk tujuan pasaran eksport ke Hong Kong dan ROC. Kaedah ini juga dapat mempelbagaikan penggunaan kolam dan seterusnya dapat membantu mengurangi masaalah kolam terbiar yang diakibatkan oleh wabak penyakit virus yang sedang dihadapi oleh industri ternakan udang. Ikan kerapu hariamau  yang dihasilkan dari gabungan dua sistem ternakan ini tidak mengalami masaalah bau lumpur (off flavour) seperti yang sering dialami oleh ikan yang dihasilkan dari ternakan dalam kolam.  Kaedah ternakan ini juga akan memberi beberapa kelebihan seperti kadar tumbesaran yang lebih cepat serta peratus hidup yang lebih tinggi. Mutu air media ternakan kurang terdedah kepada perubahan fizikal dan kimia air laut  dan dapat di urus mengikut mutu air yang sesuai untuk tujuan ternakan. Melalui kaedah ini, risiko kehilangan ikan akibat kematian yang berpunca dari pencemaran air, jangkitan penyakit, perubahan kualiti air secara mendadak dan kehilangan akibat pukat bocor dan kerosakan sangkar oleh faktur cuaca buruk dapat dikurangkan.


SEBELUM INOVASI
Ternakan ikan kerapu harimau dijalankan menggunakan sistem sangkar tradisional di kawasan-kawasan terlindung seperti muara-muara sungai, teluk dan sebagainya. Sistem sangkar yang menggunakan bahan kerangka kayu dan pelampung tong HDPE ini tidak dapat bertahan kepada ombak yang tinggi dan arus yang deras. Kawasan-kawasan yang terlindung ini seperti di muara-muara sungai sering terdedah kepada pengaruh air tawar yang akan menurunkan saliniti air laut. Penurunan saliniti secara mendadak akan menyebabkan kematian kepada ikan kerapu harimau.  Muara-muara sungai juga terdedah kepada pencemaran dari buangan perbandaran dan buangan sisa industri.  Keadaan yang tidak dapat dikawal ini menyebabkan kurang pengusaha menternak ikan kerapu harimau disebalik permintaan pasaran eksportnya  yang  amat tinggi. 

Sangkar Tradisional di laut
 


SELEPAS INOVASI
Selepas inovasi, pengeluaran ikan kerapu harimau yang merupakan komoditi eksport utama ikan marin dapat dibuat didalam sistem yang lebih terkawal dan kurang terdedah kepada risiko kematian akibat pencemaran dan perubahan kualiti air secara mendadak. Kaedah ternakan ini dapat memberikan kadar tumbesaran yang lebih cepat dan peratus hidup yang lebih tinggi. Ikan yang dihasilkan dengan kaedah ini tidak mengalami masaalah bau Lumpur (off flavour) seperti yang sering dialami jika ikan distok terus didalam kolam.  Ikan yang dihasilkan dari percubaan ini telah diuji rasa oleh pengedar ikan dari Hong Kong dan kesemua ikan (lebih dari 2 tm) yang dihasilkan di eksport ke Hong Kong. 

Sangkar di dalam kolam 
FAEDAH-FAEDAH DARI INOVASI YANG DIHASILKAN
Inovasi yang dilaksanakan telah berjaya memberikan faedah-faedah berikut :
a)                 Kreativiti
Inovasi ini diperkenalkan oleh FRI Pulau Sayak, Kedah dengan menggabungkan dua sistem ternakan iaitu sistem sangkar dan sistem kolam bagi menghasilkan satu kaedah pengeluaran ikan kerapu harimau yang lebih produktif dan terkawal serta menghasilkan ikan dengan kualiti yang boleh diterima oleh pasaran ikan hidup terbesar di Asia (Hong Kong dan ROC).

b)                 Tahap Perlaksanaan
Inovasi ini telah dilaksanakan secara percubaan bermula Mei 2009. Kaedah ini sedang diusahakan  oleh Syarikat Heng Siong Huat Enterprise, Tg. Dawai, Bedong, Kedah menggunakan kemudahan kolam di PDTAP, Ban Merbok. Syarikat telah membuat perolehan tapak sendiri untuk meneruskan kaedah ternakan ini. Penggunaan kaedah ternakan ini sedang diperluaskan kepada  peserta kursus, pelatih Latihan Industri, peserta Program Inkubator dan  pengusaha dan penternak disekitar Pusat.

c)                 Replicability
Inovasi ini boleh diguna pakai oleh semua usahawan yang ingin menjadikan pengeluaran ikan kerapu harimau sebagai perniagaan. Kaedah ternakan telah dibuat dalam skala sebenar dan tidak memerlukan pembuktian konsep (Proof of Concept) sebelum dikembangkan kepada pengusaha. Ikan yang dihasilkan juga telah terbukti diterima oleh pasaran Hong Kong melalui jualan yang telah dibuat.

d)                 Efisien
Melalui inovasi ini, pengeluaran ikan kerapu harimau dapat dibuat dalam keadaan yang lebih terkawal dan dengan produktiviti yang lebih tinggi. Oleh kerana tempoh ternakan ikan kerapu harimau adalah panjang (12 hingga 15 bulan), inovasi ini dapat mengurangkan risiko kehilangan ikan akibat pencemaran, pukat bocor, perubahan kualiti air yang mendadak, jangkitan penyakit dan sebagainya. Kualiti ikan yang dihasilkan melalui kaedah inovasi ini boleh diterima oleh pasaran. Pengurusan ternakan menjadi lebih mudah dan jimat kerana tidak memerlukan pengangkutan air (bot) untuk tujuan pengangkutan input  dan pekerja ke ladang dan pengeluaran hasil output dari ladang.

e)                 Signifikan
Inovasi ini dapat memberi impak yang besar terutama terhadap imbangan perdagangan Negara. Hampir kesemua ikan kerapu harimau yang dihasilkan adalah untuk tujuan eksport ke Hong Kong dan ROC.  Kaedah pengeluaran yang dihasilkan dari inovasi ini dapat meningkatkan pengeluaran ikan kerapu harimau Negara. Masaalah kolam udang terbiar yang menjadi isu besar industri akuakultur Negara dapat dikurangkan. Dengan sedikit pengubahsuaian, kolam kolam ini dapat digunakan untuk tujuan ternakan ikan kerapu harimau menggunakan inovasi ini.  Melalui petunjuk ekonomi dengan menggunakan maklumat yang dikumpul pada masa ini jelas menunjukkan ternakan kerapu harimau merupakan bidang perniagaan yang memberikan pulangan yang paling lumayan dalam industri akuakultur marin.

f)                   Komitmen Pengurusan Atasan
Inovasi kaedah ternakan ikan kerapu harimau yang dibangunkan di FRI Pulau Sayak ini telah mendapat perhatian dari pihak pengurusan Pusat dan Jabatan Perikanan Malaysia.  Ianya telah disenaraikan sebagai salah satu projek pengkomersialan hasil penyelidikan oleh Bahagian Akuakultur Marin, FRI Pulau Sayak. Bagi meningkatkan lagi prestasi dan memaksimumkan penggunaan inovasi ini, FRI Pualau Sayak telah memohon peruntukan dari Bahagian Pembangunan Akuakultur, Jabatan Perikanan Malaysia untuk membangunkan satu model dengan 50 unit sangkar sebagai tapak untuk program inkubator di Pusat Didikan Ternakan Air Payau, Ban Merbok, Kedah.  Sekurang kurangnya tiga usahawan telah bersedia untuk menjadi peserta program inkubator ini.

Friday, December 17, 2010

Membina Jutawan KerapuMEMBINA JUTAWAN KERAPU

Ikan kerapu telah dikenalpasti sebagai  satu dari lima  jenis  ikan marin  paling berpotensi untuk tujuan pembangunan ternakan dibawah Rangkakerja Pembangunan Akuakultur dalam Rancangan Malaysia Kesembilan RMK-9. Ikan kerapu harimau  Epinephelus fuscoguttatus adalah salah satu daripada spesies ikan kerapu yang paling banyak diternak di Malaysia. Kebanyakan  ikan kerapu harimau diternak didalam sangkar  di muara-muara sungai dan lain-lain kawasan pantai yang terlindung. Ternakan sangkar telah dimulakan di Negara ini pada awal tahun tujuh puluhan untuk membekalkan sumber makanan kepada rakyat dan yang lebih penting untuk menjana pendapatan. Petunjuk ekonomi menunjukkan ternakan ikan kerapu harimau dalam sangkar dapat memberikan pulangan keatas pelaburan yang paling tinggi berbanding ikan marin lain. Berdasarkan maklumat prestasi, kos input dan  harga pasaran semasa, hasil jualan RM 1 juta boleh dicapai dengan menggunakan 50 unit sangkar bersaiz 6m x 3m x 3m selepas tempoh ternakan  selama 12 hingga 14 bulan.  Ternakan ikan kerapu harimau didalam kolam menggunakan sistem sangkar merupakan  kaedah ternakan  yang baru diperkenalkan bagi meningkatkan pengeluaran ikan kerapu harimau yang  mencapai    kualiti yang boleh diterima oleh pasaran Hong Kong.

Sangkar Tradisional
Sistem Sangkar Dalam Kolam
Dianggarkan lebih 95% dari ikan kerapu harimau yang dihasilkan di eksport secara hidup ke Hong Kong yang merupakan pasaran ikan hidup terbesar di rantau Asia Pasifik.  Kebanyakan ikan-ikan ini diangkut ke Hong Kong menggunakan bot (well boat) dan sebahagian kecil  menggunakan kotak styrofoam yang dihantar melalui udara. Setiap bot boleh membawa sebanyak 15 tan hingga 30 tan ikan bergantung kepada saiz bot. Satu kaedah alternatif  untuk mengangkut ikan kerapu harimau  dari Malaysia ke Hong Kong yang baru diperkenalkan buat pertama kali adalah menggunakan Bin Pengangkut Ikan Hidup (Life Seafood Transport Bin, LSTB) melalui kapal terbang.  Kaedah ini lebih cepat dan selamat serta kuantiti minima setiap bin adalah kecil iaitu 300 kg.
Kapal (Well Boat)

Bin Pengangkut Ikan Hidup (LSTB)
Bekalan benih ikan kerapu harimau yang mencukupi masih menjadi masaalah. Bilangan hatceri di Malaysia adalah kurang dan prestasi hatceri ikan kerapu masih rendah. Bagi mengatasi masaalah ini, bekalan benih kebanyakannya diimport dari  negara jiran, Indonesia. Pengeluaran benih yang tinggi berbanding dengan jumlah pengusaha sangkar ternakan dan jarak perjalanan yang dekat  menjadikan Indonesia  lebih diminati berbanding dengan negara pengeksport benih yang lain seperti Taiwan.
Benih Kerapu Harimau di ROC
Benih Kerapu Harimau di Indonesia
Beberapa faktor pembangunan teknologi dan diadunkan dengan perancangan pembangunan usahawan yang berkesan akan menjadikan ikan kerapu harimau keluaran Malaysia lebih kompetitif di pasaran Hong Kong. Ini akan memberikan impak yang besar keatas peningkatan pendapatan pengusaha ternakan ikan kerapu harimau di Malaysia dan seterusnya menenuhi hasrat kerajaan untuk mengujudkan rakyat berpendapatan tinggi.